Świadectwa

„Oby tak cały lud Jahwe prorokował! Oby mu Jahwe dał swego Ducha!” (Lb 11,29).

Dziękuję bardzo za te piękne przeżycia na Wieczorze Uwielbienia) Nawet nie mogę jeszcze do teraz uświadomić tego wszystkiego co się działo. Zobaczyłam to, jak Jezus trzymał Pana i Pani Ali ręce nad każdym kto brał udział w tej modlitwie. Było to tak mocne, że nie potrafię tego wyjaśnić. Usłyszałam w sercu słowa “Początkiem wszystkiemu stanie się miłość”. Pan Jezus pokazał to, że może uczynić więcej, niż sobie wyobrażamy i tylko On jest Światłem i Drogą naszego życia. Trwajmy w Jego miłości do końca naszych dni i nie zapominajmy cenę naszego życia. Niech każdy dzień będzie dla nas darem, możliwością odkrywania i poznania tego, co jest najważniejsze i miłości, takiej jaką Bóg pokochał człowieka. Niech ten czas zawsze zostanie w naszych sercach.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję) 

  OP

Wieczór Uwielbienia 30.11.2019

 

Seminarium odnowy wiary pomogło mi na nowo odnaleźć w moim życiu Jezusa Chrystusa. Jezus dotknął mojego serca, zabrał ode mnie lęk, strach, niepewność, zwątpienie i otworzył mnie na światło, które powoli dostrzegam. Podczas jednego ze spotkań w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu poczułam, że Jezus był z Nami, naprawdę był pośród nas, a zamykając oczy widziałam Jego postać. Wierzę, że On odmienił moje życie, modlę się i ufam mu.

K.

 

Na spotkaniu katechetów,Jezus za wstawiennictwem modlącego się księdza i obecnych przy tej modlitwie katechetów uzdrowił z bólu moją rękę. Jezus jest Panem!

Lidia

Tutaj wpisz swoje imię