Konferencja Jezus Zbawiciel i Pan

Konferencja ks. Janusz Sobiś – “Jestem grzesznikiem” – 2 spotkanie SOW

Zaproszenie na Seminarium